Högteknologisk

akupunktur

Metoden heter Herb Pharma Natur Terapi

Ljuset verkar på djupet. Tack vare cellernas kapacitet att kommunicera med hjälp av energi kan ljuset nå djupt liggande vävnad. Ljuset använder blodsystemet som transportör av joner. När dessa når cellen vitaliseras cellfunktionen och därigenom påverkas inre organen. Ljuset som behandlingsform är ett kraftfullt verktyg som påskyndar och underlättar kroppens egen förmåga att läka sig själv. Tiden för återhämtning vid en skada eller för att undertrycka ett symptom kan reduceras markant med användning av metoden.


Om en människa kan läkas så tror jag dom flesta kan det. Alla komponenter och system finns oftast redan i kroppen. Utmaningen består i att komma underfund med vilka ”knappar” man ska trycka på för att sätta i gång kroppens självläkande förmåga.


Vi kan kort och gott säga att vi sätter startkablar på kroppen för att ladda våra batterier som i dagens tempo ofta tar slut.